מס' כרטיס 26623  מדור ומדף: סט-א
 
אור תורה
נערך וי"ל פעם בחדש ע"י:
שווארץ, פנחס זעליג הכהן
בו יבאו פלפולים בשיטות הש"ס והערות..
במקרא במשנה בהלכה ואגדה ושו"ת...
מחברת א. קונטרס א-יב
קיסווארדן תרצב
(קליין)
4°. 44 דף
מחברת ב'. קונטרס א-יב
תרצג
4°. 36, (1) דף
מחברת ג. קונטרס א-יב
תרצד
47 דף
מחברת ד. קונטרס א-יב
תרצה
,58 (1) דף
טופס נוסף נכרך עם" דרך הנשר"
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5  6