מס' כרטיס 26627  מדור ומדף: סט-א
 
קונטרס
אור תורה ממזרח
מוקדש לתורה ומוסר. חובר מאתי:
בריקס, אליעזר ב"ר אפרים ברוך הלוי
חוברת א.
שנגהאי תשא
(עלענבערג)
8°. 12 ע'
טופס נוסף במדור קכ.
 
לתצלום הספר לחץ כאן