מס' כרטיס 26629  מדור ומדף: קכא-א
 
אור התרגום
ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב
הוא באור על תרגום אונקלוס שעל חמשה חומשי
תורה, ובו גם שנוי נוסחאות בתרגום ע"פ
ספרים..עתיקים וכת"י, ובראשו כללי תרגום
אונקלוס
ירושלים תרצה
(חיים בהר"ש הלוי צוקרמן)
8°. (6), 104 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן