מס' כרטיס 26630  מדור ומדף: סב-א
 
ה אורב
...כולל שתי אגרות על דברי ריבות בשער בת
רבים שנת תקנ"ג בק"ק פראג בין שני חכמי
העיר..ע"ד שני דייני העיר...
שאלוניקי תקנה
וינה (?)
4°. 20 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן