מס' כרטיס 26642  מדור ומדף: סב-א
 
אורות אלים
פאפו, אליעזר ב"ר יצחק
..איזהו דרך ישרה לעשות רצון קונו..תוכחת
מוסר..הנאמרים..בש"ס..במד"ר וזה"ק ויתר..
ספרים...
שאלוניקי תקפג
(בצלאל הלוי אשכנזי)
4°. (2), 64 דף
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן