מס' כרטיס 26647  מדור ומדף: סב-א
 
אורות התשובה
קוק, אברהם יצחק הכהן
י"ז פרקים על ערך התשובה והדרכתה בחיי
הפרט ובחיי הכלל
ירושלים תרפד
(ציון) ערב ראש שנת תרפ"ה
16°. (2), 96 ע'
הוצאת" ירושלים"
 
לתצלום הספר לחץ כאן