מס' כרטיס 26649  מדור ומדף: סב-א
 
אורח חיים
ובינה במקרא
...כי ילמד האיש הישראלי מדרכי תורתנו..
איך ינהל ארחו..ובינה במקרא..
טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה
ווארשא תרנ []
(דובערוש טורש)
.8°
 
לתצלום הספר לחץ כאן