מס' כרטיס 26650  מדור ומדף: קכב-א
 
אורח חיים
נורצי, רפאל ב"ר גבריאל
בדרכי מוסר ויראה
זיטומיר תריט 1858
(חנינא ליפא ויהושע העשיל שפירא)
16°. 30 דף
טופס נוסף נכרך עם" מרפא לנפש"
 
לתצלום הספר לחץ כאן