מס' כרטיס 26658  מדור ומדף: סב-א
 
אורח לחיים
לונטשיץ, שלמה אפרים ב"ר אהרן
נדפס בשנת שנ"ה..ובשנת תק"ל באמשטרדם..
להדפיסו שלישית..
לבוב תריח [] 1858
(מ' פארעמבא)
8°. 62 דף
2 טפסים: עם א' מהם נכרך אמונות ודעות
ועם הב' נכרך קהלת משה
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן