מס' כרטיס 26659  מדור ומדף: סב-מ
 
אורח לחיים
לונטשיץ, שלמה אפרים ב"ר אהרן
נדפס בשנת שנ"ה וגם בשנת תרלח...להדפיסו
פעם שלישית...
ווארשא תרמא
(פ. לעבענזאהן)
12°. 48 דף
נכרך אחרי:" מעשה השם".
טופס נוסף נכרך אחרי:" הר אדני"
 
לתצלום הספר לחץ כאן