מס' כרטיס 26664  מדור ומדף: קכב-א
 
אורח לחיים
או
חכמת המסכן
חן תמים, אברהם משה
מוקדש לרוממות האל לישועת ישראל ולמחית
עמלק
ירושלים תרסט
12°. (2), 94 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן