מס' כרטיס 26668  מדור ומדף: סב-א
 
אורח לצדיק
טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה
דרושי מוסר, מלוקט על פסוקי תנ"ך
הוצאת" שניאור"
ווארשא תרצח
(פאספיעך)
.8 23 דף
(נדפס ראשונה בתור נספח לספר" אורח
ישרים")
טופס נוסף נכרך עם צבי לצדיק (כג-צ)
 
לתצלום הספר לחץ כאן