מס' כרטיס 26675  מדור ומדף: סב-א
 
אורח מישור
חאגיז, יעקב ישראל ב"ר שמואל
גם הצגנו בו
הנהגות ישרות
בשם הרב..מוהר"ר
חיים חייקא ב"ר שמואל מאמדור
הנהגות אדם
מהרב..מוה"ר
אלימלך מליזענסק
ווארשא תרד
(צבי יעקב באמבערג)
16°. 18 דף
[ההנהגות כמדומה אינם]
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן