מס' כרטיס 26680  מדור ומדף: סב-א
 
אורח מישור
חאגיז, יעקב ישראל ב"ר שמואל
[מוסר ויראת ה']
סאטמאר תרסט
(זאב שווארץ)
8°. (2), 12, (2) ע'
בסופו:
אגרת השבת
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן