מס' כרטיס 26701  מדור ומדף: סג-א
 
אוריין תליתאי
...חידושי שבועות ל...רבינו
אבן מיגש, יוסף הלוי (הר"י מיגש)
חדושי קדושין ל-
משה בן נחמן (רמב"ן)
חדושי מסכת ערוב' ל-
יום טוב ב"ר אברהם מאשבילי (ריטב"א)
יצאו..על יד..
מודיליאנו, יוסף שמואל
[וחדושי מסכת שבועות לבעל נאמן שמואל
שמואל יצחק
שאלוניקי תקיט-כג
(האחים יתמי בצלאל הלוי)
2°. (1), 30, 41, 59 דף
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן