מס' כרטיס 26704  מדור ומדף: קכא-א
 
אוריתא בגלותא
והוא חלק רביעי מספרי:
חכמה עם נחלה
קליין, זאב צבי ב"ר זכריה הכהן
כולל דרשות למועדי ה' ולאיזה שבתות
מאמרים וחדושי הלכות
בואנוס איירס חש"ד
(פוליגלוטא. מ. פרצובסקי)
8°. 142, (1) ע'
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן