מס' כרטיס 26705  מדור ומדף: קכא-א
 
אורייתא דמשה
אדלר, משה מישל הלוי
חוברת א' מחלק ראשון
כולל חידושים וביאורים על כמה מאמרי חז"ל
ופלפולים..על סוגיות הש"ס
בערעגסאס תרצט
(שמואל קליין)
8°. 31 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן