מס' כרטיס 26711  מדור ומדף: סג-א
 
אורים ותומים
אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע
ביאורים על שו"ע חשן משפט. חלק ראשון
שטעטין תרכ
(ר. גראסמאן עט י. שרענצעל)
2°. 162 דף
(חלק שני) 133 (3) דף
[ראה" אהבת דוד ויהונתן"]
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן