מס' כרטיס 26720  מדור ומדף: קכד-א
 
אות אמת
בנבנשתי, מאיר ב"ר שמואל
הגהות על המדרשים ועל הסדור
פראג שפד
2°. צ דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן