מס' כרטיס 26722  מדור ומדף: פג-א
 
אות אמת
חלק א'
...תשע הרשאות אשר קבלנו אנחנו פקידי...
ערי הקדש יושבי אמשטרדם מכל הכוללים...
אמשטרדם תריד
8°. (1), 9 ע'.
טופס נוסף במדור קל