מס' כרטיס 26723  מדור ומדף: פג-א
 
אות אמת
חלק ה
א. חשבון כסף..אשר קבלנו..פקידי..ערי הקדש
יושבי אמשטרדם לשם סתם ארץ ישראל...
ב. חשבון כללי מכל כסף הקדשים...בשנת תרטז
ג. הרשאות מכל הכוללים בארה"ק
אמשטרדם תריז
8°. (2), 28 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן