מס' כרטיס 26741  מדור ומדף: קכב-א
 
אות עולם
כלול בו דיני מילה, וסוד ה', עם שרביט
הזהב והוספנו גם הזוהר הנהוג בבמדת הקדש..
לאמרם בליל שמורים של יום המילה..
גם סדר פדיון הבן
ירושלים תרסד
(רי"ן לעווי ושותפיו)
16°. (1), 48 דף
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן