מס' כרטיס 26742  מדור ומדף: סב-א
 
אות רמה
שאראוו, ישראל מנחם צדוק ישעיהו
ווארשא תרנה
(האלטער ואייזענשטאדט)
12°. 12 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן