מס' כרטיס 26746  מדור ומדף: סב-א
 
אותות השמים
הוא ספר משפטי הכוכבים ומשפטי הנולד
שלמה הכהן מטוליטולה
הובא לביהד"פ מכ"י ישן נושן ע"י ר' יעקב
שפירא ור' יוסף צבי ליעוו..
ווארשא תרמו
(פסח לעבענזאהן ז"ל)
12°. 24 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן