מס' כרטיס 26748  מדור ומדף: סז-א
 
אותיות דר' יצחק
יצחק אייזיק ב"ר יעקב הלוי שוחט מזוראוויץ
פי'..על אלפ' ביתא על דרך פרד"ס..ועוד
ניתוסף חלק שני והוא ליקוטים..על פסוקים..
דובנא תקסד
(אהרן ררימנה. יוסף ב"ר י"ל)
16°. (4), 39, 13 דף
2 טפסים
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן