מס' כרטיס 26750  מדור ומדף: סב-א
 
אותיות מחכימות
אייזנברג, ישראל ארי' מאנטאניווקע
המכיל בקרבו ר"ת של ספר ישעיהו והוא תועלת
נפלאה למי שירצה לשנן את הספר ישעיהו על
לשונו בע"פ...
ברדיטשוב תרע
(שעפטיל)
16°. 16 דף
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן