מס' כרטיס 26751  מדור ומדף: סח-א
 
אותיות מחכימות
אייזנברג, ישראל ארי' מאנטאניווקע
המכיל בקרבו ר"ת של משניות סדר מועד והוא
תועלת נפלאה למי שירצה לשנן את המשניות
סדר מועד בע"פ...
ברדיטשוב תרעא
(שעפטיל)
16°. (2), 12 ע'. 20 דף