מס' כרטיס 26756  מדור ומדף: סב-א
 
אותיות דרבי עקיבא
..נדפס בק"ק קארעץ בשנת תקמ"ה..
לבוב (?)
שנת לזכות את הרבים
12°. 21 דף
על ניר כחול
ע' אחרון:" העולם הבא שנאמר"
נכרכו עמו: מסילות חכמה. חיבור יפה
מהישועה. שלחן ארבע
טופס נוסף נכרך אחרי:" קרנים" חמ"ד תרי
 
לתצלום הספר לחץ כאן