מס' כרטיס 26758  מדור ומדף: סב-א
 
אותיות דרבי עקיבא
ווארשא תרלא
(י. לעבעזאהן)
16°. 46 דף
טופס נוסף נכרך עם:" חומת אש"
 
לתצלום הספר לחץ כאן