מס' כרטיס 26767  מדור ומדף: קכא-א
 
אזהרות
יצחק ב"ר ראובן
ע"פ ר'
מועטי, משה
ואזהרות לשב"ג ע"פ
דוראן, שמעון ב"ר צמח (רשב"ץ)
אמשטרדם תצה
(הרופא נפתלי הערץ לוי)
8°. (2), 42, 36 דף
טופס נוסף חסר בתחלה ובסוף נכרך עם הפטרות
 
לתצלום הספר לחץ כאן