מס' כרטיס 26771  מדור ומדף: קכא-א
 
אזהרות
אבן גבירול, שלמה ב"ר יהודה הספרדי
שנוהגים לאמרם כל בני הספרדים בחג השבועות
..עם פירוש
דוראן, שמעון ב"ר צמח (רשב"ץ)
..עם שמונה בבות ופירושם כפי דעת הרמב"ם
שהיו חסרים ממ"ע נדפסו כאן
אמשטרדם תצה
4°. (1), 36 דף
טופס נוסף במדור" סב-א"
 
לתצלום הספר לחץ כאן