מס' כרטיס 26772  מדור ומדף: סב-א
 
אזהרות
אבן גבירול, שלמה ב"ר יהודה הספרדי
...וכבר נדפס בק"ק ויניציאה..ועתה נדפס
מחדש..
זולקווא תקנו
(מרדכי רבין שטיין)
16°. (14) דף
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן