מס' כרטיס 26775  מדור ומדף: סב-א
 
ונט' אזהרות לצניעות
כולל דיני מלבושי צניעות בפרטות ואזהרות
לשמירתה. המסדר:
א. ב.
ירושלים תשז
(חורב) תמוז תש"ז
16°. (8) ע'