מס' כרטיס 26779  מדור ומדף: סד-א
 
אזהרת שבת ויו"ט
פיעל נאטהיגע דינים פון הלכות שבת...
מאלצאן, יצחק ב"ר שמואל
ווארשא תרנו
16°. 16 דף
בהקדמה ע"י היתר תרגום דינים לע"ט
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן