מס' כרטיס 26780  מדור ומדף: סב-א
 
אזור אליהו
אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן
(לקוטים שונים ופי' על פרקי אבות, והגדת
אלי' על הגש"פ, ונלוה אליו ספר
טעמי המצות
הוא מקצת מספרו
קרבן אליהו
שאלוניקי תרו
(סעדי' הלוי אשכנזי)
4°. (2), 92, 12 דף
טופס נוסף (רק 2 דפים על פ"א) במדור כו-א
טופס נוסף במדור" קכא-א"
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן