מס' כרטיס 26782  מדור ומדף: סב-א
 
אזור אליהו
הארשאווסקי, אליהו
אבד"ק אוהניב
על חמשה חומשי תורה
לבוב תרמט []
(יעקב עהרענפרייז)
4°. (3), 242 דף
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן