מס' כרטיס 26819  מדור ומדף: סט-א
 
ה אחוד
י"ל ע"י איחוד הישיבות בארץ ישראל. קובץ
מוקדש לתורה וחינוך, וכל עניני היהדות
החרדית. שנה ראשונה חוברות ב' ג' ח' -
טבת, שבט, אלול
ירושלים תשיד
8°. כל חוברת: 32 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3