מס' כרטיס 26822  מדור ומדף: סב-א
 
אחות יהודה
כולל דרשות וחדושים. מאת:
פאלישץ, יהודה מפטרבורג-ירושלים
ירושלים תרצא
(ארץ ישראל)
8°. 112 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן