מס' כרטיס 26824  מדור ומדף: קכא-א
 
אחזת מרעים
דע לעוו, יעקב
מחברת פי' וחדושים על מס' ביצה..
אמשטרדם תרלט
(האחים לעוויססאן)
8°. (6), 272 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן