מס' כרטיס 26826  מדור ומדף: סט-א
 
אחיאסף
ירחון רבני תורני להלכה פלפול ואגדה.
בעריכת הרב
ספרן, חיים
שנה שני', חוברות א-ה
ריישא תרצ
(רעיטאן)
.8°
חוברות א-ב - 2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2