מס' כרטיס 26839  מדור ומדף: קכב-א
 
ספר אחיקר החכם
מתרגם עברית ע"פ המקור הסורי וכתבי יד
ועליו מבוא, הערות ובאורים. מעשה ידי:
ילין, אבינעם
מספרי" מורי'".
הוצאת מוריה-דביר-ברלין-ירושלים
פפד"מ תרפג
(בית שמאי המכונה ווייסס)
12°. (6), 62 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן