מס' כרטיס 26857  מדור ומדף: סג-א
 
אחרית לאיש שלום
בלעיש, אברהם ב"ר שלום
דרשות
ליוורנו תקפט
(האחים יהודה יוסף חיים ואליעזר רפאל
סעדון)
2°. (2), 26 דף
נכרך עמו: Prediche Morali
טופס נוסף נכרך אחרי "יד אבישלום" ח"א
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן