מס' כרטיס 269  מדור ומדף: כח-א
 
אגרות הרשב"א
בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א)
ב' אגרות אודות לימודי הפילוסופי'
(מתשובותיו סימן תי"ד - י"ח), ועמו:
אגרת הבדרשי
להתנצלות הפלוסופי', מאת:
ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי
לבוב תקסט
8° (חסר בסוף ונמצא) (3), כד דף
נכרך עמו: אבל כבד, דברי פורים
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן