מס' כרטיס 277  מדור ומדף: קיג-מ
 
אגרת
משה בן נחמן (רמב"ן)
ערוכה לחכמי צרפת סנגורי' להמורה והמדע
ווילנא תקפא
8° 8) דף)
נכרך עם מלחמות ה'
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2