מס' כרטיס 27845  מדור ומדף: קכ-א
 
ארבעה ספרי מוסר
שערי תשובה
עם ספר
אור חדש
קרליץ, משה ב"ר שמריהו יוסף
ספר היראה
גירונדי, יונה ב"ר אברהם
ונוספו להם:
יסוד התשובה
להנ"ל, ו-
אורחות חיים
אשר ב"ר יחיאל (רא"ש)
תומר דבורה
ונוסף לו
מדרש מרגניתא דבי רב
קצור ספר חרדים
דנציג, אברהם
י"ל בעזרת" יסוד פייערשטיין".
הוצאת מתיבתא
נ.י. תשג
(שולזינגר)
8°.
 
לתצלום הספר לחץ כאן: