מס' כרטיס 27882  מדור ומדף: סד-א
 
אורחות חיים
אשר ב"ר יחיאל (רא"ש)
והמה דברי תוכחת מוסרים...
וירא..הגאון..בעל תוספות יום טוב לחלקו
לחלקים שבעה..העתיקו ג"כ ללשון אשכנז..
וחלק שני:
רפואות הגוף
מהני תלתא..
בית דוד
אשכנזי, טעבל
לואנץ, אליהו ב"ר משה אשכנזי (בעל שם)
(מחבר ספר תולדות אדם).
ושלישי בעל שער אפרים...
פיורדא תקנא
(בדפוס חדש איצק בר' ליב וב"ב)
12°. 24 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן