מס' כרטיס 27887  מדור ומדף: סב-א
 
אורחות חיים
אהרן הכהן מלוניל
חלק שני
החלק הראשון..נדפס פ"ר בפירינצי תק"י
והחלק השני הזה הי' טמון וצפון באוצרות
הספרים והוצאתיו עתה לאור ע"פ שתי העתקות
..עם הגהות מ"מ וביאורים:
שלזינגר, משה ב"ר אליקים
הוצאת" מקיצי נרדמים"
ברלין תרסב
(צ"ה איטצקאווסקי)
8°. 56, 656 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן