מס' כרטיס 27889  מדור ומדף: קכב-א
 
אורחות חיים
ליפשיץ, גדליה
..כל דיני או"ח..עם כמה חדשוי דינים..
והועתק ע"י בנו:
ליפשיץ, ישראל
עם הגהות בשם:
אבות
ווילנא תריז 1856
(יוסף ראובן ראם)
16°. 46 דף. דף ב' חסר או לא נדפס
טופס נוסף נכרך אחרי:" מעשה רב"
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן