מס' כרטיס 287  מדור ומדף: טז-א
 
אגרת הטהרה
קוק, אברהם יצחק הכהן
עניני טהרה. ו-
טהרת ישראל
טוקצינסקי, יחיאל מיכל
בהל' נדה וטבילה וצניעות
על השער של ספר טהרת ישראל רשום שנדפס
בשנת תרס"ב
ירושלים תרצ
8° (2), 4, ע'. כא דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 
1  2