מס' כרטיס 2875  מדור ומדף: ו-ב
 
ברך משה
אבן אדרת, משה
חידושי מס' פסחים, נדרים, נזיר, סוכה
מועד קטן, יבמות, ביצה
שאלוניקי תקסב
2°. (2), קיח דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן